Hopp til innhald

Hundar

Frå WikiquoteHundar

Hundar er tamme etterkomarar av ulv som har levd saman med menneska i fleire tusen år.

Ordtak

[endre]
Opphavleg tekst:
«canis caninam non est»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:De Lingua Latina (bok)


Opphavleg mål: Latin
Kontekst: De Lingua Latina vii. 32 frå 46 f.Kr.
Sjå òg
Stikkord
hundar
eting
«Hund et ikkje hund.»
Hund et eit dyr.


«Hund et ikkje hund.» Latinsk ordtak - Marcus Terentius Varro


Opphavleg tekst:
«Je moet geen slapende honden wakker maken.»

Informasjon

Nederlandsk ordtak


Opphavleg mål: Nederlandsk
Kontekst: Tyding: Ikkje lag til unødig uro.
Sjå òg
Stikkord
hundar
søvn
varsemd
vekking
«Vekk ikkje ein sovande hund.»
Sovande dogo. Foto: David Durrenberger


«Vekk ikkje ein sovande hund.» Nederlandsk ordtak


Opphavleg tekst:
«Lie down with dogs, wake up with fleas.


Variant: Lie down with dogs and rise with fleas.»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Forklaringar:

  • Dårlege vanar smitter.
  • Ein kan få dårleg rykte av å ha med dårlege folk å gjera.
Stikkord
hundar
lopper
rykte
smitte
vanar
«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.»
Kvinne med hund i senga leiter etter lopper. Måleri av Giuseppe Maria Crespi frå 1720-åra.


«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.» Engelsk ordtak

Likningar

[endre]
Teke frå archives.amritapuri.org: 'Patience leads to Love' 6 - 7 October 2000, Helsinki
Opphavleg tekst:
«Changing the world is like trying to straighten a dog's tail. However much you may try, you won't succeed. But although the tail won't straighten, if you keep trying every day, at least you will put on some muscle. Similarly, even though it is difficult to make a change, our effort to do so in itself brings positive results. It will help us change. Without waiting for others to change, if we change ourselves first, that will make a difference. Instead of worrying about results, focus on doing our best in what we are engaged in.»

Informasjon
Opphav: Mata Amritanandamayi

Kjelde:møte med Riitta Uosukainen (samtale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2000
Kontekst: Frå Amma sin samtale med Riitta Uosukainen, talsperson for det finske parlamentet.

Stikkord
endring
halar
styrke
hundar
det umoglege
betring
«Å endra verda er som å prøva å retta ut halen på ein hund. Uansett kor mykje ein prøver, vil ein ikkje klara det. Men sjølv om halen ikkje blir rett, vil ein i det minste ha blitt sterkare.»
Hund med krøllete hale.


«Å endra verda er som å prøva å retta ut halen på ein hund. Uansett kor mykje ein prøver, vil ein ikkje klara det. Men sjølv om halen ikkje blir rett, vil ein i det minste ha blitt sterkare.»   Mata Amritanandamayi