Faderen er borte, og me finn han ikkje.

Frå Wikiquote


Teke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Og dei røynde sin Visdom og sine Sjaa-glas, og rekna seg gjenom Himlar og Heimar og ransaka Stjernetaakur og Avgrunnar; men dei sagde: «Faderen er burte, og me finn han ikkje.»»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899
Kontekst: Frå første kapittelet.

Stikkord
visdom
vitskap
manglar
fedrar
Gud
«Faderen er borte, og me finn han ikkje.»
«Faderen er borte, og me finn han ikkje.»   Arne Garborg