Hopp til innhald

Diktatur

Frå WikiquoteDiktaturTeke frå Max Rodenbeck, ‘Volcano of Rage’ i The New York Review of Books, 24. februar 2011
Opphavleg tekst:
«In a totalitarian regime, you never know the mistakes that are made. But in a democracy, if anybody does something wrong, against the will of the people, it will float to the surface. The whole people are looking.»

Informasjon
Opphav: Hosni Mubarak

Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (bok)
Kontekst: Hosni Mubarak i eit intervju, gjengjeve i Milton Viorst: Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (Knopf, 1994)

Stikkord
diktatur
demokrati
feil
kunnskap
«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»


«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»   Hosni MubarakOpphavleg tekst:
«We decide what is right. Never mind what the people think.»

Informasjon
Opphav: Lee Kuan Yew

Kjelde:The Straits Times, 20 April 1987 (avis)
År: 1987
Kontekst: Sitatet er ofte gjengjeve for å visa til den autoritære fortida til Singapore.

Stikkord
makt
diktatur
demokrati
Singapore
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»


«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»   Lee Kuan YewOpphavleg tekst:
«The secret freedom of the mind which you can supposedly enjoy under a despotic government is nonsense, because your thoughts are never entirely your own.»

Informasjon
Opphav: George Orwell

Kjelde:As I Please (essay)
Tribune (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1944

Stikkord
fridom
diktatur
tankar
deling
tull
tyranni
«Den hemmelege tankefridommen du visstnok kan oppnå under eit despotisk styre er tullball, for tankane dine er aldri heilt dine eigne.»


«Den hemmelege tankefridommen du visstnok kan oppnå under eit despotisk styre er tullball, for tankane dine er aldri heilt dine eigne.»   George OrwellOpphavleg tekst:
«México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México... es la dictadura carnuflada.
(På engelsk: Mexico is the perfect dictatorship. The perfect dictatorship is not communism, not the USSR, not Fidel Castro; the perfect dictatorship is Mexico. Because it is a camouflaged dictatorship)»

Informasjon
Opphav: Mario Vargas Llosa
Opphavleg mål: Spansk

År: 1990
Kontekst: Vargas Llosa skildra Mexico slik i ein fjernsynsdebat med Octavio Paz. Det meksikanske regjeringspartiet PRI hadde då dominert landet i over seksti år. Utsegna gjekk verda rundt og blei eit munnhell i Mexico.

Stikkord
Mexico
diktatur
det perfekte
«Mexico er det perfekte diktaturet»


«Mexico er det perfekte diktaturet»   Mario Vargas Llosa