Hopp til innhald

Grønt

Frå WikiquoteGrøn fraktal.Teke frå tealeaves.com
Opphavleg tekst:
«In my own hands I hold a bowl of tea; I see all of nature represented in its green color.»

Informasjon
Opphav: Soshitsu Sen XV
Opphavleg mål: Engelsk
Stikkord
te
grønt
natur
allting
hender
drikkekar syn
filosofi
«Eg held ein bolle te i mine eigne hender; i den grøne fargen hans ser eg heile naturen.»
Ein liten kopp grøn te. (Foto: Robert Donovan)


«Eg held ein bolle te i mine eigne hender; i den grøne fargen hans ser eg heile naturen.»   Soshitsu Sen XVTeke frå "green" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«A green Yule makes a fat churchyard»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Seinare bruk

1635 J. Swan Speculum Mundi V. They also say, that a hot Christmas makes a fat Church‐yard.

1670 J. Ray English Proverbs 42 A green winter makes a fat Church‐yard. This Proverb was sufficiently confuted Anno 1667, in which the winter was very mild; and yet no mortality..ensued the Summer or Autumn following.
Sjå òg
Stikkord
jul
grønt
vêrteikn
døden
kyrkjegardar
følgjer
«Ei grøn jul gjev ein feit kyrkjegard.»
Slaithwaite kyrkjegård.


«Ei grøn jul gjev ein feit kyrkjegard.» Engelsk ordtak


Opphavleg tekst:

«I write it out in a verse:
MacDonagh and MacBride
and Connolly and Pearse,
Now and in time to be,
Wherever green is worn,
Are changed, changed utterly:
A terrible beauty is born»


Informasjon
Opphav: William Butler Yeats

Kjelde:«Easter 1916» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
venleik
1916
blodbad
irsk historie
grønt

No og i tida som kjem
kvar ein no kler seg i grønt
ein frykteleg venleik er fødd

«Dei tre skjebnegudinnene». Skulptur på Stephen's Green i Dublin.


No og i tida som kjem
kvar ein no kler seg i grønt
ein frykteleg venleik er fødd

  William Butler Yeats