Hopp til innhald

1850-åra

Frå Wikiquote

1840-åra - 1850-åra - 1860-åra

1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1859

1850-åra på Wikipedia - 1850-åra på CommonsSitat frå 1850-åra[endre]

1852


Opphavleg tekst:
«Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.»

Informasjon
Opphav: Karl Marx

Kjelde:Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (bok)
Opphavleg mål: Tysk
År: 1852

Stikkord
historie
oppattaking
tragediar
farsar
«Alle store verdshistoriske hendingar og personar kjem oppatt, [...] fyrste gong som tragedie, andre gong som farse.»


«Alle store verdshistoriske hendingar og personar kjem oppatt, [...] fyrste gong som tragedie, andre gong som farse.»   Karl Marx


1857


Teke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav A Joy for Ever, lecture II, section 74 Sitert av John Lubbock, 1st Baron Avebury i The Use of Life, chapter IV: "Recreation"
Opphavleg tekst:
«You talk of the scythe of Time, and the tooth of Time: I tell you, Time is scytheless and toothless; it is we who gnaw like the worm — we who smite like the scythe. It is ourselves who abolish — ourselves who consume: we are the mildew, and the flame.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:A Joy for Ever (bok)
År: 1857

Stikkord
tid
ljåar
tenner
ormar
ende
død
menneske
øydelegging
«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»


«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»   John Ruskin


1858


Opphavleg tekst:

«Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

Eingong seint om Hausten
Lagde liten Svein til Bærskogs ut:
"Raudt eg lyser," Bæret sagde,
"kom åt meg, du Vesle-Gut.

Her ifrå du meg må taka;
Mogi Bær er utan Ro.
Mal meg sundt, at du kan smaka
Svaledrykken av mitt Blod!

Mognar du, so vil du beda
Just den same Bøn, som eg.
Mogen Mann det mest må gleda,
Bort for Folk å gjeva seg.»


Informasjon
Opphav: A.O. Vinje

Kjelde:«Tytebæret» (dikt)
Dølen (tidsskrift)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1858

Stikkord
tytebær
grønt
håp
oppfostring
skog
bær
haust

Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

Tytebær


Tytebæret opp på Tuva
Voks utav ei liti Von.
Skogen med si grøne Huva
Fostrar mang ein raudleitt Son.

  A.O. Vinje


1859


Teke frå «omelette» i Oxford English Dictionary
Opphavleg tekst:
«We are walking upon eggs, and whether we tread East or tread West, the omelet will not be made without the breaking of some.»

Informasjon
Opphav: Thomas Perronet Thompson

Kjelde:Audi Alteram Partem II (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1859
Kontekst: Frå Audi Alteram Partem II, xc.65,
Sjå òg
Stikkord
egg
omelett
dilemma
offer
øydelegging
aust
vest
«Vi går oppå egg, og uansett om vi trør aust eller trør vest, kan ikkje omeletten bli laga utan at nokre knuser.»
Skulptur av Magdalena Abakanowicz.


«Vi går oppå egg, og uansett om vi trør aust eller trør vest, kan ikkje omeletten bli laga utan at nokre knuser.»   Thomas Perronet Thompson