Hopp til innhald

Kvinne, sjå, der er son din.

Frå Wikiquote


Teke frå Joh. 19,26f ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Då Jesus fekk auga på Maria, mor si, under krossfestinga, bad han henne rekne Johannes som sonen sin. Likeeins bad han Johannes ta seg av Maria. Teksten nemner ikkje Johannes med namn, men brukar orda «disippelen han [Jesus] hadde kjær». I følgje Johannesevangeliet tok Johannes Maria heim til seg frå den stunda.

Som dei andre utsegnene er òg denne gjeve eit symbolsk innhald: Orda til Maria kan gjelde kyrkja, som skal vere ei mor for kyrkjelyden, her representert ved læresveinen.
Sjå òg
Stikkord
Jomfru Maria
apostelen Johannes
mødrer
søner
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen

«–Kvinne, sjå, der er son din.


–Det er mor di.»
Krossfestinga måla av Hendrik van Rijn, ca. 1363.
«–Kvinne, sjå, der er son din.


–Det er mor di.» (Tillagt Jesus)