Landsmål

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:
«Fra min første ungdom har jeg følt mig varmt og sterkt og inderlig knyttet til landsmaalsbevægelsen. Jeg har været og er og vil alltid vedbli at være taksam i min inderste sjæl, fordi jeg engang blev knyttet til denne sak; ingen opportunistiske politiske hensyn skal formaa mig til at fornegte den opfatning, at maalsaken har været den sak, som sterkest har baaret det norske folk frem i det sidste halve hundredaar. Det fanatiske had mot denne bevægelse vil nok bli lagt ned om ikke saa mange aar som magtesløst og ørkesløst.»

Informasjon
Opphav: Wollert Konow

Kjelde:Tale i Stortinget den 10. februar 1912. (tale)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1912
Kontekst: Tale av Wollert Konow i Stortinget den 10. februar 1912.

Ni dagar etter at Konow hadde halde denne talen, gjekk han av som statsminister.

Stikkord
landsmål
nynorsk
sympati
ungdom
hat
«Frå min første ungdom har eg følt meg varmt og sterkt og inderleg knytt til landsmålsrørsla.»


«Frå min første ungdom har eg følt meg varmt og sterkt og inderleg knytt til landsmålsrørsla.»   Wollert KonowOpphavleg tekst:
«Skulen ser gjerne, at norske stilar vert skrivne paa landsmaal, og at landsmaal vert bruka i alle høve, so langt raad er. I tale brukar alle fritt heimemaalet sitt.»

Informasjon
Opphav: I.A. Refsdal

Skolen paa Hauges minde. Oprettet 1880. (Kristiania 1909, s. 10)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1909
Kontekst: Styraren for Hauges Minde i Oslo skreiv dette i eit innbydingsskrift frå skulen i 1909.

Stikkord
landsmål
morsmål
norsk
«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»


«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»   I.A. Refsdal