Hopp til innhald

1912

Frå Wikiquote

1911 - 1912 - 1913

1912 var eit år i 1910-åra.

Sagt om 1912[endre]

Sagt i 1912[endre]

Teke frå Les dieux ont soif på Franske Wikikjelden
Opphavleg tekst:
«L'innocence, le plus souvent, est un bonheur et non pas une vertu.»

Informasjon
Opphav: Anatole France

Kjelde:Les dieux ont soif (bok)
Opphavleg mål: Fransk
År: 1912

Stikkord
uskuld
tilfelle
dygder
«Uskuld er oftast eit lykketreff og inga dygd.»


«Uskuld er oftast eit lykketreff og inga dygd.»   Anatole FranceOpphavleg tekst:
«Fra min første ungdom har jeg følt mig varmt og sterkt og inderlig knyttet til landsmaalsbevægelsen. Jeg har været og er og vil alltid vedbli at være taksam i min inderste sjæl, fordi jeg engang blev knyttet til denne sak; ingen opportunistiske politiske hensyn skal formaa mig til at fornegte den opfatning, at maalsaken har været den sak, som sterkest har baaret det norske folk frem i det sidste halve hundredaar. Det fanatiske had mot denne bevægelse vil nok bli lagt ned om ikke saa mange aar som magtesløst og ørkesløst.»

Informasjon
Opphav: Wollert Konow

Kjelde:Tale i Stortinget den 10. februar 1912. (tale)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1912
Kontekst: Tale av Wollert Konow i Stortinget den 10. februar 1912.

Ni dagar etter at Konow hadde halde denne talen, gjekk han av som statsminister.

Stikkord
landsmål
nynorsk
sympati
ungdom
hat
«Frå min første ungdom har eg følt meg varmt og sterkt og inderleg knytt til landsmålsrørsla.»


«Frå min første ungdom har eg følt meg varmt og sterkt og inderleg knytt til landsmålsrørsla.»   Wollert KonowTeke frå nobelprize.org
Opphavleg tekst:
«Theories cannot claim to be indestructible. They are only the plough which the ploughman uses to draw his furrow and which he has every right to discard for another one, of improved design, after the harvest. To be this ploughman, to see my labours result in the furtherance of scientific progress, was the height of my ambition, and now the Swedish Academy of Sciences has come, at this harvest, to add the most brilliant of crowns. Permit me once again to express to the Academy my deepest gratitude.»

Informasjon
Opphav: Paul Sabatier

Kjelde:Nobelforedraget til Paul Sabatier (tale)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1912
Seinare bruk

Sitert i Classics in stereoselective synthesis (Wiley-VCH, 2009) av Erick Moran Carreira og Lisbet Kvaerno.

Stikkord
teori
vitskap
plog
pløying
«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»


«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»   Paul Sabatier