Me vett at det står der, men me liga det ikkje.

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:

«Me vett at det står der, men me liga det ikkje.»

Informasjon

Norsk ordtak
Tillagt predikant eller pietistisk kristen frå Jæren eller Sørlandet
Opphavleg mål: Jærsk
Kontekst: Utsegnet skal stamma frå ein pietistisk avhaldsmann som blei stilt overfor bibelsoga om at Jesus laga vin av vatn ved bryllaupet i Kana.

Historia rundt sitatet er brukt fleire stader, ofte når ein snakkar om alkohol eller reglar.
Seinare bruk
«Jeg har lyst til å gjøre de ord som lederen i menighetsrådet i en sørlandsby en gang sa, til mine. Da sognepresten unnskyldte seg med at også Jesus drakk vin, svarte menighetsrådet: «Me veid det, men me liga det ikkje». Jeg synes det er litt sånn med denne saken også. Statsråden har på en utmerket måte redegjort for formalitetenes vei, som vi må gjennom. Ja, vi vet det, men vi liker ikke at det skal være så vanskelig, og at det skal være en slik lang vei for å ordne opp i noe som i utgangspunktet er en åpenbar inkurie.»
  • I ein tale på eit Rusfri-arrangement og seinare i eit hefte frå organisasjonen. Gunnar Heiene, [1] «Bibelsteder som argument i alkoholdebatten» (6. april 2005)
«Vi trenger å rette søkelyset mot fromhetstradisjoner som stivner og som ikke åpner for den gleden over livet og skaperverket som Bibelen er preget av. Kanskje kan vi få en fornyet og mer konstruktiv samtale om kirkens forhold til alkohol og andre rusmidler. Tidligere tiders alkoholdebatt, både i og utenfor kirken, har vært preget av en skyttergravskrig mellom totalavholdsfolk og måteholdsfolk. I den pietistiske tradisjon har det vært en tendens til å se på all bruk av alkohol som syndig, og teksten om bryllupet i Kana har voldt anfektelse, som følgende hjertesukk fra Jæren gir uttrykk for: «Me ved det, men me liga det ikkje».
«Denne søndagen har vi evangelieteksten fra Johannes; Jesus gjør sitt første under og begynner på den måten sitt virke. Men det han gjorde – forvandlet ca 500 liter vann til vin – har fått bl.a. jærbuer til å si noe motvillig: “Me vett det, men me liga det ikkje.”»
«Har dere hørt hva predikanten fra Jæren i det sørvestlige Norge sa da han ble spurt om dette at Jesus gjorde vann til vin: "Ja, me vett at det står der, men me liga det ikkje!" Fordi vi mennesker er født med en grunnskade, blir alle Guds gode gaver misbrukt. På grunn av vår grådighet og egoisme, blir mye lidelse påfort andre. Derfor vil jeg preke edruelig også om vinunderet.»

 

Stikkord
vin
alkohol
pietisme
bokstavtru
Bibelen
fråhald
«Me veit at det står der, men me liker det ikkje.»
Takmåleri av Jesus og bryllaupet i Kana, de vatn blei gjort til vin.
«Me veit at det står der, men me liker det ikkje.» Norsk ordtak (tillagt predikant eller pietistisk kristen frå Jæren eller Sørlandet)