Revar

Frå WikiquoteRevar

Revar (Vulpini) er altetande landlevande rovdyr i hundefamilien.


Opphavleg tekst:
«πόλλ' οἶδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος ἓν μέγα»

Informasjon
Opphav: Arkhilokhos
Opphavleg mål: Gresk
Seinare bruk

Sitatet er nemnd i Adagia (1500) av Erasmus frå Rotterdam som «Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum.»

Det er omtalt i verket The Hedgehog and the Fox (1953) av Isaiah Berlin som «The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing.» Andre variantar på engelsk er:

  • «The fox knows many things; the hedgehog one great thing.»
  • «The fox knows many tricks; the hedgehog one good one.»
  • «The fox knows many tricks; and the hedgehog only one; but that is the best one of all.»
Stikkord
revar
piggsvin
kunnskap
kvalitet
«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»
Rev


«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»   ArkhilokhosTeke frå Fantastic Mr Fox, Puffin Books, 2007 s. 13
Opphavleg tekst:
«We got the tail but we missed the fox»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Fantastic Mr Fox (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1974
Kontekst: Bøndene har skote etter reven, og Farmer Bean undersøker restane. Etterpå kastar han vekk halen.

Revehalen er eit vanleg trofé i engelsk revejakt, men vanlegvis etter at ein har felt ein rev.

Stikkord
revar
jakt
halar
bomskot
«Me fekk halen men me bomma på reven.»
Jaktande rev.


«Me fekk halen men me bomma på reven.»   Roald DahlTeke frå Fantastic Mr Fox, Puffin Books, 2007 s. 19
Opphavleg tekst:
«And Mrs. Forx said to her children, 'I should like you to know that if it wasn't for your father we would all be dead by now. Your father is a fantastic fox.'
Mr Fox looked at his wife and she smiled. He loved her more than ever when she said things like that.»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Fantastic Mr Fox (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1974

Stikkord
eigenskapar
dugleik
revar
fedrar
kjærleik
samliv
«Far dykkar er ein fantastisk rev.»
Fuchs mit Fasan (1871) av Ludwig Sellmayr.


«Far dykkar er ein fantastisk rev.»   Roald Dahl