Hopp til innhald

Kvalitet

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Arne Garborg
Kjelde:«Om pengar» (dikt)
Seinare bruk

Delar av diktet «Om pengar» blei sitert av kong Harald i H.M. Kongens nyttårstale 2009

Stikkord
pengar
verdiar
kvalitet

Skalet av alle ting kan ein få for pengar.
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar

Earthbound av Evelyn de Morgan


Skalet av alle ting kan ein få for pengar.
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar

  Arne Garborg
Informasjon

Anonymt:Ungar frå Stavanger
Kjelde:Stavanger Aftenblad (avis)
Opphavleg mål: Stavangersk
År: 2007
Kontekst: Tredjeklassingar frå Våland skole i Stavanger fekk sjå Statsraad Lehmkuhl som vitja byen fredag 28. sepember 2007.

Stikkord
Statsraad Lehmkuhl
Kaptein Sabeltann
skip
kvalitet
seglbåtar
segling
«Statsraad Lehmkuhl e mye flottare enn skutå te Kaptein Sabeltann!»
Statsraad Lehmkuhl i 2007. (foto: Nina Aldin Thune)


«Statsraad Lehmkuhl e mye flottare enn skutå te Kaptein Sabeltann!»Opphavleg tekst:
«πόλλ' οἶδ' ἀλώπηξ, ἐχῖνος ἓν μέγα»

Informasjon
Opphav: Arkhilokhos
Opphavleg mål: Gresk
Seinare bruk

Sitatet er nemnd i Adagia (1500) av Erasmus frå Rotterdam som «Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum.»

Det er omtalt i verket The Hedgehog and the Fox (1953) av Isaiah Berlin som «The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing.» Andre variantar på engelsk er:

  • «The fox knows many things; the hedgehog one great thing.»
  • «The fox knows many tricks; the hedgehog one good one.»
  • «The fox knows many tricks; and the hedgehog only one; but that is the best one of all.»
Stikkord
revar
piggsvin
kunnskap
kvalitet
«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»
Rev


«Reven kan mange ting, men piggsvinet kan éin stor ting.»   Arkhilokhos