Hopp til innhald

Teori

Frå WikiquoteTeoriTeke frå Tysk Wikisource, 11. punkt
Opphavleg tekst:
«Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.»

Informasjon
Opphav: Karl Marx

Kjelde:Thesen über Feuerbach
Opphavleg mål: Tysk
År: 1845

Stikkord
filosofi
verda
endring
oppgåver
teori
«Filosofane har nøyd seg med å forklare verda på ulike måtar. Oppgåva er å forandre henne.»


«Filosofane har nøyd seg med å forklare verda på ulike måtar. Oppgåva er å forandre henne.»   Karl MarxTeke frå nobelprize.org
Opphavleg tekst:
«Theories cannot claim to be indestructible. They are only the plough which the ploughman uses to draw his furrow and which he has every right to discard for another one, of improved design, after the harvest. To be this ploughman, to see my labours result in the furtherance of scientific progress, was the height of my ambition, and now the Swedish Academy of Sciences has come, at this harvest, to add the most brilliant of crowns. Permit me once again to express to the Academy my deepest gratitude.»

Informasjon
Opphav: Paul Sabatier

Kjelde:Nobelforedraget til Paul Sabatier (tale)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1912
Seinare bruk

Sitert i Classics in stereoselective synthesis (Wiley-VCH, 2009) av Erick Moran Carreira og Lisbet Kvaerno.

Stikkord
teori
vitskap
plog
pløying
«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»


«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»   Paul Sabatier