Bøker

Frå WikiquoteBøkerOpphavleg tekst:
«Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.»

Informasjon
Opphav: Cicero

Kjelde:Ad Familiares IX, 4, til Varro
Opphavleg mål: Latin

Stikkord
hagar
bøker
manglar
det gode livet
«Den som har ein hage og ei boksamling, manglar inkje.»
'Le Cannet. Fru Lebaque les i hagen.' Henri Lebasque, ca. 1923.


«Den som har ein hage og ei boksamling, manglar inkje.»   CiceroTeke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«Gud velsigne Boki, so ho kan verda fyre Bornom som ein varm og rein Ange fraa Skog og Dal og Fjell, fraa all hans friske Natur!»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:ABC Bok
År: 1880
Kontekst: Føreordet til ABC bok

Stikkord
signingar
Gud
barn
natur
bøker
«Gud velsigne boka, så ho kan bli for borna som ein varm og rein ange frå skog og dal og fjell, frå all hans friske natur!»


«Gud velsigne boka, så ho kan bli for borna som ein varm og rein ange frå skog og dal og fjell, frå all hans friske natur!»   Andreas AustlidTeke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Halvdan Magnus Hansen

Kjelde:«Toget» (dikt)
Utan å ta metermålet fra (diktsamling)
År: 1998
Kontekst: Diktet er skrive opp på ein av etasjane i Forum Jæren.

Stikkord
byar
sletter
merke
monologar
metaforar
syntaks
litteratur
jernbane
bøker

Stasjonsbyen ligg som eit bokmerke
På den store sletta.
(Midt mellom to monologar i ei tynn bok
Der syntaksen er god men metaforane slitne)


Stasjonsbyen ligg som eit bokmerke
På den store sletta.
(Midt mellom to monologar i ei tynn bok
Der syntaksen er god men metaforane slitne)

  Halvdan Magnus HansenTeke frå Ragnar Hovland/Vinduet

Informasjon
Opphav: Ragnar Hovland

Kjelde:Vinduet (magasin)
Opphavleg mål: Norsk
År: 1995
Tiår: 1990-åra
Kontekst: Intervju i Vinduet 3, 1995.

Stikkord
bøker
barnebøker
vaksenbøker
meining
skriving
«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»
'Lesande born' (1916) av Pekka Halonen.


«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»   Ragnar Hovland