Hopp til innhald

Nordmenn

Frå WikiquoteMartin Sesaker representerte Noreg i Viner-OL for ungdom 2012.


Teke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«The Norwegians are really a very strange tribe. They eat raw fish, putrified cheese and swell it down with some sort of hydrocloric acid, but they still survive.»

Informasjon
Opphav: John Moberg

Tillagt engelsk oberst
Kjelde:Gamalosten (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1987

Stikkord
nordmenn
norsk mat
kosthald
overleving
humor
fisk
ost
drikke
«Nordmennene er verkeleg ein særs underleg stamme. Dei et rå fisk og rotna ost, skyller det ned med ei slags saltsyre, og likevel overlever dei.»


«Nordmennene er verkeleg ein særs underleg stamme. Dei et rå fisk og rotna ost, skyller det ned med ei slags saltsyre, og likevel overlever dei.» (Tillagt engelsk oberst)  John Moberg


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Irland» (dikt)
En Fyrstikke og andre Viser (diktsamling)

År: 1898
Sjå òg
Stikkord
Irland
nordmenn
vikingar
barbarar
vald
fred
kultur
vekst
utvikling

Da Nordens Folk
som Barbarer end
  for frem over Land og Sjø
der blomstred hist Vest
i Havet en Grend
  paa Erins den grønne Ø.
Dens styrke laa ei
i Sverdets Staal
  men det var ved Fredens Verk,
som byggedes opp
under Barde-Maal,
    den agted at vokse sig sterk.


Da Nordens Folk
som Barbarer end
  for frem over Land og Sjø
der blomstred hist Vest
i Havet en Grend
  paa Erins den grønne Ø.
Dens styrke laa ei
i Sverdets Staal
  men det var ved Fredens Verk,
som byggedes opp
under Barde-Maal,
    den agted at vokse sig sterk.

  Per Sivle


Opphavleg tekst:

«Der laag attum Svolder
        Øy paa Lur
ein Skog av Master,
        av Skrog ein Mur;
Svia-Konungen,
        Dana-Drotten,
og Eirik Jarl
        var au i Dotten.
— For stødt der Nordmenn
        lyt vera med,
naar Noregs Merke
        skal hoggast ned.»


Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Svolder» (dikt)
Viser og kvad (diktsamling)

År: 1902
Seinare bruk

Sitatet er blitt kjend som eit fyndord, brukt i ulike samanhengar der ein meiner Noreg er i ferd med å bli eller er blitt svika.

Sitater er nemnd som fyndord i «NOKRE MINNINGAR UM PER SIVLE» frå 1938.

Det er brukt i ein «17de mai tale 1945» av Hans Nordby.

Det er også nemnd i tekstar som «Dronning Sonja på moskébesøk» frå 2009 ved Norge Idag og «Norge kan bli oversvømt av asylsøkere» frå 2010 på Jan Simonsens blogg.

Stikkord
Noreg
nordmenn
fedreland
svik

Stødt der nordmenn lyt vera med, når Noregs merke skal hoggast ned.


Stødt der nordmenn lyt vera med, når Noregs merke skal hoggast ned.

  Per Sivle