Hopp til innhald

1938

Frå Wikiquote

1937 - 1938 - 1939

1938 var eit år i 1930-åra.

Sagt om 1938[endre]

Sagt i 1938[endre]

Opphavleg tekst:
«Two Cheers for Democracy: one because it admits variety and two because it permits criticism. Two cheers are quite enough: there is no occasion to give three.»

Informasjon
Opphav: E.M. Forster

Kjelde:What I Believe (essay)
The Nation (vekeblad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Kontekst: July 16, 1938

Stikkord
demokrati
hurra
variasjon
kritikk
«To hurra for demokratiet: Eitt fordi det tillèt variasjon og to fordi det tillèt kritikk. To hurra er meir enn nok; det er ingen grunn til å koma med tre.»


«To hurra for demokratiet: Eitt fordi det tillèt variasjon og to fordi det tillèt kritikk. To hurra er meir enn nok; det er ingen grunn til å koma med tre.»   E.M. Forster


Opphavleg tekst:
«Freedom to learn is the first necessity of guaranteeing that man himself shall be self-reliant enough to be free. Such things did not need as much emphasis a generation ago, but when the clock of civilization can be turned back by burning libraries, by exiling scientists, artists, musicians, writers and teachers; by disbursing universities, and by censoring news and literature and art; an added burden, an added burden is placed on those countries where the courts of free thought and free learning still burn bright. If the fires of freedom and civil liberties burn low in other lands they must be made brighter in our own. If in other lands the press and books and literature of all kinds are censored, we must redouble our efforts here to keep them free. If in other lands the eternal truths of the past are threatened by intolerance we must provide a safe place for their perpetuation.»

Informasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:tale til the National Education Association (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Kontekst: Tale til the National Education Association, 30. juni 1938

Stikkord
fridom
lærdom
sjølvberging
utdanning
«Fridom til å læra er den viktigaste garantien for at eit menneske skal bli sjølvbergande nok til å bli fritt.»
Illustrasjon til The Rubaiyat of Omar Khayyam av Adelaide Hanscom og Blanche Cumming.


«Fridom til å læra er den viktigaste garantien for at eit menneske skal bli sjølvbergande nok til å bli fritt.»   Franklin D. Roosevelt


Teke frå Wikilivres
Opphavleg tekst:
«Three years is a long time to leave a letter unanswered, and your letter has been lying without an answer even longer than that.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Three guineas (essay)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i Three guineas.

Stikkord
brev
svar
år
venting
«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»


«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»   Virginia Woolf