Hopp til innhald

Søvn

Frå WikiquoteSøvnOpphavleg tekst:
«Let sleeping dogs lie»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Tyding: Ikkje lag oppstyr rundt sakar ein allereie er ferdige med.
Sjå òg
Stikkord
hundar
søvn
kvile
ligging
vekking
«Lat sovande hundar liggja.»
Sovande bulldog.


«Lat sovande hundar liggja.» Engelsk ordtak


Teke frå «Føstretiden», En Jægers Erindringer 1850, side 17 (attgjeve i Nynorsk Wikpedia)

Informasjon
Opphav: Bernhard Herre

Kjelde:Føstretiden (kapittel)
En Jægers Erindringer (bok)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1850

Stikkord
norsk natur
myrar
tre
stille
søvn
«Henne paa Myren, der hvor den taber sig i Skoven, spiller Luften mellem de vanskabte Træer, og over den rolige, blanke Søe ligger der langs Sivene hede, qvælende Dampe. Ingen Lyd svæver mellem Træerne, intet Liv sees her; Alt er Taushed og Øde; en tung, unaturlig Søvn har lagt sine Arme om Planter og Dyr.»


«Henne paa Myren, der hvor den taber sig i Skoven, spiller Luften mellem de vanskabte Træer, og over den rolige, blanke Søe ligger der langs Sivene hede, qvælende Dampe. Ingen Lyd svæver mellem Træerne, intet Liv sees her; Alt er Taushed og Øde; en tung, unaturlig Søvn har lagt sine Arme om Planter og Dyr.»   Bernhard Herre