Hopp til innhald

Gjetarar

Frå WikiquoteGjetararOpphavleg tekst:

«Like a red morn, that ever yet betoken'd
Wreck to the seaman, tempest to the field,
Sorrow to shepherds, woe unto the birds,
Gusts and foul flaws to herdmen and to herds.»


Informasjon
Opphav: William Shakespeare
Kjelde:«Venus and Adonis» (dikt)
Kontekst: Knytt til eit engelsk ordtak som speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Sjå òg
Stikkord
morgonar
raudt
varsel
gjetarar
sjøfolk
forlis
storm
vêrteikn
buskap
fuglar

Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.

Raude kveldsskyer.


Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.

  William ShakespeareTeke frå "Red" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: 'Raud himmel om kvelden lover godt for gjetaren. Raud himmel om morgonen spår vondt for han.' Eit svært utbreidd engelsk vêrteikn.

Ordtaket speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Seinare bruk

The next morning it was raining steadily, this in spite of the flush of sunset the evening before. ..Red sky at night, shepherds' delight. Well all right, perhaps so, if they'd been praying for rain. And Hope to Die ii. 15 (1995) R. Ormerod

Pink clouds sailed high over the island. What was that saying I had heard from Uncle Stoppard? Red skies at night: a sailor's delight Red skies at morning: a sailor takes warning.

Coral Coffin ii. 16 (2002) M. Dahl
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
gjetarar
vêr
vêrteikn
«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning»
Raude morgonskyer. (Foto: Simon Eugster)


«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning» Engelsk ordtak